Worldroots.com

Brigitte's Pages

What's New
Site Map

Search
Engines

Main Page
Surnames
Research

Germany
Baden
Bavaria
Wuerttemberg

Royalty

Poets
Philosophers ...
Movers+Shakers
Entertainers

v. Stauffenberg
v. Wuerttemberg
v. Castell
v. Helfenstein

Popes
Cardinals
Saints

Family Search
Archives, etc.
Diaries

Argentina
South America

Fine Art

Russian
Impressionism
 
 
 

Donations
Lithuanian dynasty by Prof. Wasilewski

submitted by Andrzej

The ancestors of Olgierd are the following:

Skirmunt (Roman).
     |
Trojden w. ks. litewski
     |
Butywid (Putuwer) w. ks. litewski
     |
Giedymin w. ks. litewski * bef. 1275, + 1341/1342.
     |
Olgierd (Aleksander) w. ks. Litewski * 1305/1307, + -05-1377.

Note that a name of Giedymin wife is not known (and thus Jewna did not exist).

And here there are marriages of Olgierd and his children of the 3rd marriage with Juliana of Twer:

1. Olgierd (Aleksander) W. Ks. Litewski * 1305/1307,
     x (1) bef. 1327, N N,
     x (2) 1339, Anna Ks. Witebska, + 1339/1350,
     x (3) 1352, Juliana Ks. Twerska, + 1392. Olgierd + -05-1377.
                                    dzieci z: Juliana Ks. Twerska:

             Eufrozyna * 1353/1354, x aft. 1366, Oleg W. Ks. Riazanski, + 5-07-1402.

          ii    Skirgiello Iwan Ks. Trocki i Polocki * 1354/1355, + 11-01-1397, dsp.

          iii    Korybut Dymitr Ks.Nowogrodzko-Siewierski x Anastazja Ks. Riazanska. Korybut + po 1404.

          iv    Lingwen Semen Ks. Mscislawski * c. 1355, x (1) 14-06(07)-1394, w Moskwa, Maria Ks. Moskiewska,                  +15-05-1399, Mscislaw, x (2) 1406/1407, N Ks. Moskiewska. Lingwen + aft. 19-06-1431. namiestnik                  Nowogrodu Wielkiego

              Korygiello Kazimierz Ks. Mscislawski + 16-09-1390, Wilno.

          vi    Wigand Aleksander (Minigajlo) Ks.Kiernowski x 1390, p.22-01, Jadwiga Ks. Opolska, * 26-03,1367/1378,
                 + po 13-05-1390. Wigand + 28-06-1392, Wilno, dsp.

          vii    Swidrygiello Boleslaw W. Ks. Litewski x 1431, Anna Zofia Ks. Twerska, + 1471/28-09-1484. Swidrygiello                  +10-02-1452, Luck.

          viii    Helena (nun Eupraksja) * c. 1358, x 1372, Wlodzimierz Chrobry Ks. Sierpuchowski, * 15-07-1353,                   +4(14)-05-1410. Helena + 15-09-1438, Moskwa.

          ix    Teodora * 1360/1361, x bef. 1376, Swiatoslaw Ks. Karaczewski.

          x     Maria x (1) 1379, Wojdylo (Wojdyt), + 1382, x (2) Dawid Ks. Horodecki, + aft. 1388. Wojdylo: starosta lidzki

          xi    Jagiello Wladysaw Krol Polski * 1362/1363,
                 x (1) 18-02-1386, w Krakow, Jadwiga Krolowa Polski, * 15-02-1374, + 17-02-1399, Krakow,
                 x (2) 29-02-1402, Krakow, Anna Hr. Cylejska, * 1380/1381, + 20(21)-03-1416, Krakow,
                 x (3) 2-05-1417, w Sanok, Elzbieta z Pilczy, * c. 1370, + 12-05-1420, Krakow, x (4) 7-02-1422,
                   w Nowogrodek, Zofia (Sonka) Ks. Holszanska, + 21-09-1461. Jagiello + 31-05-1434, Grodek Jagiellonski.

          xii   Aleksandra x 1387, Ziemowit IV Ks. Plocki i Rawski, * bef. 1357, + 30-04-1426. Aleksandra + 19-06-1434,                  Plock

          xiii   Wilheida Katarzyna * c. 1370, x 1388, Jan II Ks. Meklemburski, * 1358, + 25-08/9-10-1416. Wilheida + aft.                   4-04-1422. Jan: Ksiaz¸ na Szwerynie i Stargardzie

          xiv    Jadwiga * bef.1377, x 1394, Jan III Ks. Oswiecimski, * 1366/1376, + 1405, aft. 19-08. Jadwiga + aft.                   13-05-1400, dsp.

As you can see the second wife of Olgierd was Anna (not Maria) of Witebsk and she was from a Lithuanian family and not a Rurikide. Note that Teodora is now belived to be a child from 3rd marrige.

References:

T.Wasilewski, Daty urodzin Jagielly i Witolda. Przyczynek do genealogii Giedyminowiczow, "Przeglad Wschodni" 1, 1991, z.1, s.15-34.

T.Wasilewski, Trzy malzenstwa wielkiego ksiecia Litwy Olgierda. Przyczynek do genealogii Giedyminowiczow, in: Kultura sredniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w piecdziesieciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s.673-680.

T.Wasilewski, Z dziejow dynastii Giedyminowiczow. Nowe ustalenia genealogiczne, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", nr 5, 1991, s.1-4.
 

Worldroots Home Page