Worldroots.com

Surname List
European Royalty
Site Map
Europe A-Z

Art-istrocracy
Biographies
Contemporaries
European Royals

Monaco
Germany
Wittelsbach
Mecklenburg
Castell
Stauffenberg

English Royals
Kent
Windsor
Father of Europe

France
The Low Countries
Russia
Spain

Foundation
Direct Access

U.S. Presidents
Desc. of Royal Hist. Figures
Private Nobility Sites, Links

Medieval

Other links:

Fine Art

Russian Impressionism
 
Antique Jewelry


 
 
 
 

Donations
LIST OF RUSSIAN PRINCES FAMILIES

Adashev (from Shekonsky)
Alabyshev (from Yaroslavky)
Alenkyn (from Yaroslavsky)
Andomsky (from Belosersky)
Astrakhansky (tsar and tsarevich)
Babichevy
Bagrationy
Barbashiny (Suzdalsky)
Baryatinsky
Bakhteyarovy (Rostovsky)
Beloglasovy-Lykovy (Obolensky)
Beloselsky (Belosersky)
Belzsky
Belsky (Yaroslavsky)
Beresuysky (Smolensky)
Bolkhovsky (Rurik)
Borovsky (Mosovsky)
Borodatye-Lykov (Beard-Lykovy, from Baryatinsky)
Buinosovy (Rostov)
Bychkovy-Britye (Rostov)
Wadbolsky (Belosersky)
Welikhanovy
Vekoshkiny (Yaroslavsky)
Veliko-Gaginy (Yaroslavsky)(Great Gaga)
Vishnevetsky (Litva)
Vlasovy-Kokubyakiny (Mezetsk)
Volotsky (Moskow)
Volynsky
Voronetsky (Zbaraza, Litva)
Vorotynsky
Vymsky
Gagariny (Starodub)
Galich of Carpat
Galich of Mer'
Glasatye (Suzdal)
Govdyrevsky (Mezetsk)
Goleniny (Rostov)
Golibesovsky (Starodub)
Golitsiny (Litva)
Holstein-Gottorp dukes
Golodny (Trostensky)
Golubye (Rostov)
Golygin (Yaroslavsky)
Gorbatyi (Suzdal)
Gorensky (Obolensk)
Gorchakovy (Peremyshl)
Gundorovy (Starodub)
Dadyanovy (Georgia)
Dmitrovsky (Moscow)
Dolgorukovy
Dondukovy-Korsakovy (Kalmykia)
Dorogobushsky (Tver)
Drutsky
Drutsky-Podberezhsky
Dudiny-Lykovy (Obolensk)
Dulovy (Yaroslavsky)
Deevy (Yaroslavsky)
Eletsky
Engalychevy (Mordova)
Zheryapiny-Ushatye (Yaroslavsky)
Zhizhemsky
Zhirovye-Zasekiny
Zaosersky (Yaroslavsky)
Zasekiny (Yaroslavsky)
Zasekiny-Zhirovye
Zasekiny-Solntsevy
Zbarazhsky (Litva)
Zvenigorodsky
Zolotye (Schepiny-Obolensky)
Igrenevy (Baryatinsky)
Kasansky (tsars and tsarevichs)
Kantemir (tatars)
Kargolomsky (Belosersky)
Kasatkiny (Rostov)
Katyrevy (Rostov)
Kashinsky (Tver)
Kashiny (Obolensk)
Kemsky (Belosersky)
Kirdyapiny (Suzdal)
Klubkovy (Mosalsky)
Kovelsky (Litva)
Kovrovy (Starodub)
Kozelsky
Kozlovsky (Smolensky)
Koretsly (Litva)
Korkodinovy (Smolensky)
Koryatovichy (Litva)
Koshirsky (Litva)
Krivoborsky (Starodubsky)
Kropotkiny (Smolensky)
Kubensky (Yaroslavsky)
Kurakiny (Litva)
Kurbsky (Yaroslavsky)
Kurlyatevy (Obolensky)
Kutumovy (tatar)
Laskin-Rostovsky
Litvinovy (Mosalsky)
Lobanov-Rostovsky
Lugovsky
Lykovy (Obolensky)
Lvovy (Yaroslavsky)
Lyalovsky (Starodubsky)
Lyapunovy (nobels from Galich)
Mezetsky
Meschersky (Mordva)
Mikulinsky (Tver)
Miloradovy
Mozhaysky (Moscow)
Molozhsky (Yaroslavsky)
Mordkiny (Yaroslavsky)
Mordovsky (finnish)
Mosalsky
Mstislavsky (Litva)
Myshetsky (Smolensky)
Nagye (Obolensky)
Nebogatye (Starodubsky)
Novlenskye (Yaroslavsky)
Nogtevy (Obolensky)
Nozdrevatye (Obolensky)
Nozdrunovy (Zhitovye-Zasekiny)
Obolensky
Odoevsky
Osipovsky (Starodubsky)
Ostyatsky (finnish)
Ostrozhsky (Litva)
Okhkyabniny (Yaroslavsky)
Palitsky (Starodubsky)
Pelymsky (finnish)
Peninsky (Obolensky)
Penkovy (Yaroslavsky)
Peremyshlsky
Permsky (finnish)
Pestry (Starodubsky)
Pinsky (Litva)
Pozharsky (Starodubsky)
Porytsky (Litva)
Porkhovsky (Kropotkiny)
Pryimkovy-Rostovsky
Prosorovsky (Yaroslavsky)
Pronsky (Muromsky)
Puzhbolsky
Punkhovy (Tver)
Putyatiny
Romodanovsky (Stasrodubsky)
Romodanovsky-Lodyzhensky
Rostovsky
Repniny-Volkonsky
Repniny (Obolensky)
Ruminy (Zvenigorod)
Ryazansky
Ryapolovsky (Starodubsky)
Sandyrevsky
Svyatopolk-Mirsky (Litva)
Svyatopolk-Tchetvertinsky (Litva)
Selekhovsky (Smolensky)
Serebryanye (Silver)(Obolensky)
Siseevy
Sitsky (Yaroslavsky)
Skopin-Shuysky
Slutsky (Litva)
Smolensky
Sokolinsky-Drutsky
Solkushsky (Litva)
Solomersky (Smolensky)
Somovy (Yaroslavsky)
Staritsky (Moscow)
Starodubsky
Striginy (Obolensky)
Striginy (Starodubsky)
Sugorsky (Belosersky)
Sudsky (Yaroslavsky)
Suzdal
Tatevy (Starodubsky)
Tanischevy (Smolensky)
Tversky
Telepnevy (Obolensky)
Telyatevsky (Tver)
Temkiny (Rostov)
Temnosiny (Yaroslavsky)
Tokmakovy (Obolensky)
Tufyakiny (Obolensky)
Uglitsky (Moscow)
Urusovy (tatar)
Ukhorsky (Yaroslavsky)
Ukhtorsky (Belosersky)
Khilkovy (Starodubsky)
Khovansky (Litva)
Kholmsky (Holms)(Tver)
Khotetovsky
Khokhlovy (Rostov)
Tsitsianovy (Georgia)
Tcherkassky (tatar)
Tchernyatinsky (Tver)
Shiliny (Yaroslavsky)
Shastunovy (Yaroslavsky)
Shakhovsky (Yaroslavsky)
Sheydyakovy (tatar)
Sheleshpansky (Belosersky)
Shekhonsky (Belosersky)
Shibansky (Kirgizy)
Shishlanovy (Zhirovye-Zasekiny)
Shuisky (Suzdal)
Shumarovsky (Yaroslavsky)
Schenyatevy (Litva)
Schepiny (Obolensky)
Scherbatovy
Schetininy
JUgorsky (finnish)
JUkagirsky
Jurievy-Romanovy
Jusupovy (nogayan tatar)
Juknotsky (Yaroslavsky)
Yanovy (Rostov)
Yaroslavovy (Obolensky)

HIGH PRINCES IN RUSSIA

1 Alexander D. Menshikov (1707)
2 Alexander A. Besborodko (1797)
3 Nikolay I. Lodyzhensky (1798)
4 Pyotr V. Lopukhin (1799)
5 Alexander V. Suvorov (1799)
6 Josef Argutinsky (1800)
7 Michael I. Kutusov (1812)
8 Nikolay I. Saltykov (1814)
9 Charlotta Liven
10 Michael B. Barklay de Tolli (1815)
11 Ivan F. Paslkevich-Erivansky (1831)
12 V. P. Kochubey, chancellor (1831)
13 Fabius Willem von Osten-Saxen, fieldmarshal (1832)
14 Illarion V. Vasilchikov, president of advisors (1839)
15 Alexander I. Tchernyshov, military minister (1841)
16 Michael S. Vorontsov, governor of Qauqasus (1845)
17 shakh Tarkovsky
18 dukes Lichtenberg, princes Romanovsky (childrens of Mary Nikolaevna)
19 khans Tchingis (1853)
20 Count Alexei F. Orlov
21 Svyatopolk-Tchetvertinsky
22 Svyatopolk-Mirsky
23 Kantakusines, counts Speransky
24 Nikolay Mingrelsky (1875)
25 Tenishevy
26 Baushevy
27 Nikolay P. Lopukhin-Demidov (1876)
28 Andrey Danian-Mingrelsky
29 Sapega (1879)
30 Nikolay N. Odoevsky-Maslov
31 Alexander Barklay-de-Tolli-Weimarn
32 Felix Jusupov-Sumarokov
 

Author:  Alex Polenov
Email:   [email protected]
Date: 1998/11/28
Forums: soc.genealogy.medieval


 
Worldroots Home Page